Nhà máy sản xuất tem nhãn PVC : EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

Nhà máy sản xuất tem nhãn PVC : EASTERN PLASPACK CO.,LTD.


 

Nhà máy sản xuất tem nhãn PVC

In ấn
3 hệ thống máy in sử dụng con quay hồi chuyển (8 màu, 10 màu, 12 màu) Tối đa 12 màu có thể được in cùng với tốc độ cao 180 mét trên phút.

Chia cuộn
Đây là quá trình để chia tách viền của các cuộn vật liệu đã được in và tách rời cuộn.
Tạo ra thành phẩm sẵn sàng vận chuyển tới khách hàng của nhãn OPP.
Các cuộn đã tách rời được chuyển tới bộ phận phủ keo dính đối với nhãn nhựa tổng hợp PVC.

Niêm phong/Keo dán
Đưa các cuộn màng phim đã được cắt tới trung tâm phủ keo dính theo kích cỡ và tiêu chuẩn được định bởi khách hàng đối với nhãn nhựa tổng hợp PVC.

Giám sát
Đưa các cuộn màng phim đã được phủ keo tới kiểm tra lại trước khi đóng hộp.
Quy trình kiểm tra sẽ dựa trên chất lượng hình ảnh được in và keo dán để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất đối với các sản phẩm nhựa tổng hợp PVC.

Cắt
Cắt các màng phim có keo dính thành các miếng nhỏ cùng với sàng lọc các khiếm khuyết trước khi gửi tới cho khách hàng.

PVC Label Manufacturer

Printing
3 ROTOGRAVURE PRINTING M/C SYSTEMS (8 COLORS ,10 COLORS, 12 COLORS)
12 MAXIMUM PRINTABLE COLORS FEATURE WITH 180 M./MINUTE HIGHEST SPEED

Slitting
THIS IS THE PROCESS TO TAKE PRINTED ROLL
TO SPLIT THE RIM OUT
THEN SEPERATES THE ROLL APART.
MADE AS FINISHED PRODUCT READY FOR CUSTOMER DELIVERY OF OPP LABEL.

THE SLIT ROLL IS FOR HANDOVER TO GLUE ADHERESIVE DEPARTMENT FOR PVC LABEL

Center Seal

TAKING THE CUT ROLLING FILM FOR CENTERING SEAL
AS CUSTOMER ORDER SIZE AND STANDARD FOR PVC LABEL.

Doctor or Re-reeling

TAKING THE SEALED ROLLING FILM TO DO INSPECTION AGAIN BEFORE BOX PACKING
INSPECTION WILL BE DONE ON IMAGE PRINTING AND GLUE SEALING
FOR THE BEST QUALITY PRODUCT ON ROLLED DELIVERY PVC

Cutting

TAKING THE GLUED FILM TO CUT IN PIECES TOGETHER WITH DEFECT SCREENING
PRIOR SENDING TO CUSTOMER FOR THE CUTTING PVC LABEL

 


EASTERN PLASPACK CO., LTD.

Chúng tôi chuyên về in ấn nhãn mác nhựa sử dụng quy trình in với con quay hồi chuyển bằng máy in tốc độ cao 12 màu.
Với một đội ngũ chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra các bản in màu một cách nhanh chóng, có hệ thống và lên kế hoạch tốt để xử lý các yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi chọn lựa sử dụng tấm màng từ nhà sản xuất hàng đầu quốc gia với chứng chỉ đảm bảo chất lượng bao gồm PVC, PET và OPP.
Chúng tôi sử dụng hệ thống máy in dùng con quay hồi chuyển 12 màu trong đó bao gồm quá trình thao tác màu đặc biệt để đảm bảo tốc độ in nhanh chóng.
Màng co: nhựa tổng hợp PVC, PET
Màng bao bì linh hoạt: màng giãn đa chiều polipropylene BOPP
Phù hợp cho mọi loại hình bao gói bằng nhựa.
Nhãn mác nhựa chất lượng cao cũng góp phần duy trì chất lượng để kéo dài vòng đời sản phẩm chứa đựng trong bao bì.
Chúng tôi lựa chọn các loại màng phim từ các nhà sản xuất hàng đầu quốc gia với chất lượng được đảm bảo cho PVC, PET, và OPP.
Chúng tôi sử dụng kho lạnh để bảo quản sản phẩm cả trước và sau khi sản xuất nhằm ngăn ngừa sự co màng phim và dùng phương tiện có kiểm soát nhiệt độ để vận chuyển sản phẩm tới tay khách hàng.
Sự chuyên nghiệp và dày dạn kinh nghiệm của đội ngũ của chúng tôi đã cho phép tạo ra các sản phẩm in màu một cách kịp thời. Chúng tôi cũng có một hệ thống và kế hoạch để hỗ trợ nhiều nhu cầu từ khách hàng.
Nhà sản xuất Nhãn Đồ uống, Nhà sản xuất Tem nhãn Co, Tem nhãn co PET, Tem nhãn nhựa tổng hợp PVC, Tem nhãn OPP, Tem nhãn nhựa chất lượng cao, In tem nhãn đồ uống, In tem nhãn co, In tem nhãn nhựa.

 

EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

WE SPECIALIZE IN PLASTIC LABELS PRINTING USING ROTOGRAVURE PRINTING PROCESS BY 12 COLORS  HIGH-SPEED PRINTING MACHINES.
From the team professional and experiences, it makes us enable to do a fast color proof, systematic, and good planning to handle customer requirements.
We choose to use the film from national leading manufacturer with quality certifcation including PVC, PET, and OPP
We use the 12 colors ROTOGRAVURE system printer including special color manipulation for the sake of high-speed printing.

SHRINK FILM: PVC, PET
FILM FOR FLEXIBLE PACKAGING: BOPP
SUITABLE FOR EVERY FORMAT OF PLASTIC PACKAGING.
HIGH QUALITY PLASTIC LABEL ALSO TAKE PART IN QUALITY MAINTENANCE TO EXTEND LIFE CYCLE FOR THE PRODUCT CONTAINED IN PACKAGE.
We choose films from qualified national leading manufacturers for PVC, PET, and OPP.
We use cold storage for keeping product both before and after production to prevent film contraction and use temperature control vehicle for shipping product into customer hand.
From our experience and professional skill in our click here team, we enable to do color proving in a timeliness way. There is system and planning for supporting customer needs.

 

CONTACT US

EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

Address
168/8 Moo 3 Withun Damri Rd., Thambon Ban Bueng, Amphoe Ban Bueng, Chonburi 20170
Phone
+6681-686-1262, +6638-446-604
E-mail
easternplas@hotmail.com
Website
easternplaspack.aecgateway.com

Nhà máy sản xuất tem nhãn PVC : EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

Nhà máy sản xuất tem nhãn PVC : EASTERN PLASPACK CO.,LTD.


 

Nhà máy sản xuất tem nhãn PVC

In ấn
3 hệ thống máy in sử dụng con quay hồi chuyển (8 màu, 10 màu, 12 màu) Tối đa 12 màu có thể được in cùng với tốc độ cao 180 mét trên phút.

Chia cuộn
Đây là quá trình để chia tách viền của các cuộn vật liệu đã được in và tách rời cuộn.
Tạo ra thành phẩm sẵn sàng vận chuyển tới khách hàng của nhãn OPP.
Các cuộn đã tách rời được chuyển tới bộ phận phủ keo dính đối với nhãn nhựa tổng hợp PVC.

Niêm phong/Keo dán
Đưa các cuộn màng phim đã được cắt tới trung tâm phủ keo dính theo kích cỡ và tiêu chuẩn được định bởi khách hàng đối với nhãn nhựa tổng hợp PVC.

Giám sát
Đưa các cuộn màng phim đã được phủ keo tới kiểm tra lại trước khi đóng hộp.
Quy trình kiểm tra sẽ dựa trên chất lượng hình ảnh được in và keo dán để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất đối với các sản phẩm nhựa tổng hợp PVC.

Cắt
Cắt các màng phim có keo dính thành các miếng nhỏ cùng với sàng lọc các khiếm khuyết trước khi gửi tới cho khách hàng.

PVC Label Manufacturer

Printing
3 ROTOGRAVURE PRINTING M/C SYSTEMS (8 COLORS ,10 COLORS, 12 COLORS)
12 MAXIMUM PRINTABLE COLORS FEATURE WITH 180 M./MINUTE HIGHEST SPEED

Slitting
THIS IS THE PROCESS TO TAKE PRINTED ROLL
TO SPLIT THE RIM OUT
THEN SEPERATES THE ROLL APART.
MADE AS FINISHED PRODUCT READY FOR CUSTOMER DELIVERY OF OPP LABEL.

THE SLIT ROLL IS FOR HANDOVER TO GLUE ADHERESIVE DEPARTMENT FOR PVC LABEL

Center Seal

TAKING THE CUT ROLLING FILM FOR CENTERING SEAL
AS CUSTOMER ORDER SIZE AND STANDARD FOR PVC LABEL.

Doctor or Re-reeling

TAKING THE SEALED ROLLING FILM TO DO INSPECTION AGAIN BEFORE BOX PACKING
INSPECTION WILL BE DONE ON IMAGE PRINTING AND GLUE SEALING
FOR THE BEST QUALITY PRODUCT ON ROLLED DELIVERY PVC

Cutting

TAKING THE GLUED FILM TO CUT IN PIECES TOGETHER WITH DEFECT SCREENING
PRIOR SENDING TO CUSTOMER FOR THE CUTTING PVC LABEL

 


EASTERN PLASPACK CO., LTD.

Chúng tôi chuyên về in ấn nhãn mác nhựa sử dụng quy trình in với con quay hồi chuyển bằng máy in tốc độ cao 12 màu.
Với một đội ngũ chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra các bản in màu một cách nhanh chóng, có hệ thống và lên kế hoạch tốt để xử lý các yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi chọn lựa sử dụng tấm màng từ nhà sản xuất hàng đầu quốc gia với chứng chỉ đảm bảo chất lượng bao gồm PVC, PET và OPP.
Chúng tôi sử dụng hệ thống máy in dùng con quay hồi chuyển 12 màu trong đó bao gồm quá trình thao tác màu đặc biệt để đảm bảo tốc độ in nhanh chóng.
Màng co: nhựa tổng hợp PVC, PET
Màng bao bì linh hoạt: màng giãn đa chiều polipropylene BOPP
Phù hợp cho mọi loại hình bao gói bằng nhựa.
Nhãn mác nhựa chất lượng cao cũng góp phần duy trì chất lượng để kéo dài vòng đời sản phẩm chứa đựng trong bao bì.
Chúng tôi lựa chọn các loại màng phim từ các nhà sản xuất hàng đầu quốc gia với chất lượng được đảm bảo cho PVC, PET, và OPP.
Chúng tôi sử dụng kho lạnh để bảo quản sản phẩm cả trước và sau khi sản xuất nhằm ngăn ngừa sự co màng phim và dùng phương tiện có kiểm soát nhiệt độ để vận chuyển sản phẩm tới tay khách hàng.
Sự chuyên nghiệp và dày dạn kinh nghiệm của đội ngũ của chúng tôi đã cho phép tạo ra các sản phẩm in màu một cách kịp thời. Chúng tôi cũng có một hệ thống và kế hoạch để hỗ trợ nhiều nhu cầu từ khách hàng.
Nhà sản xuất Nhãn Đồ uống, Nhà sản xuất Tem nhãn Co, Tem nhãn co PET, Tem nhãn nhựa tổng hợp PVC, Tem nhãn OPP, Tem nhãn nhựa chất lượng cao, In tem nhãn đồ uống, In tem nhãn co, In tem nhãn nhựa.

 

EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

WE SPECIALIZE IN PLASTIC LABELS PRINTING USING ROTOGRAVURE PRINTING PROCESS BY 12 COLORS  HIGH-SPEED PRINTING MACHINES.
From the team professional and experiences, it makes us enable to do a fast color proof, systematic, and good planning to handle customer requirements.
We choose to use the film from national leading manufacturer with quality certifcation including PVC, PET, and OPP
We use the 12 colors ROTOGRAVURE system printer including special color manipulation for the sake of high-speed printing.

SHRINK FILM: PVC, PET
FILM FOR FLEXIBLE PACKAGING: BOPP
SUITABLE FOR EVERY FORMAT OF PLASTIC PACKAGING.
HIGH QUALITY PLASTIC LABEL ALSO TAKE PART IN QUALITY MAINTENANCE TO EXTEND LIFE CYCLE FOR THE PRODUCT CONTAINED IN PACKAGE.
We choose films from qualified national leading manufacturers for PVC, PET, and here OPP.
We use cold storage for keeping product both before and after production to prevent film contraction and use temperature control vehicle for shipping product into customer hand.
From our experience and professional skill in our team, we enable to do color proving in a timeliness way. There is system and planning for supporting customer needs.

 

CONTACT US

EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

Address
168/8 Moo 3 Withun Damri Rd., Thambon Ban Bueng, Amphoe Ban Bueng, Chonburi 20170
Phone
+6681-686-1262, +6638-446-604
E-mail
easternplas@hotmail.com
Website
easternplaspack.aecgateway.com

ความหมายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงาน ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมา

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ แบ่งออกได้เป็น 2 ขนาด
- ขนาด เล็ก ถึง กลาง เครื่องปั่นไฟขนาดนี้ นิยมนำไปใช้ในครัวเรือน ตามไซต์งานก่อสร้างขนาดเล็ก รวมถึงนำไปใช้กับงานเชื่อมโลหะ โดยเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กนั้น มีกำลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 1-20 KVA ส่วนขนาดกลาง มีกำลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 20-50 KVA)
- ขนาดใหญ่ เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ จะนิยมนำไปใช้ตามงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ในโรงงาน โรงแรม ในอาคารสูง เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ มีกำลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 50-100KVA ขึ้นไป
และนอกจากนี้ ยังมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดพิเศษที่เรียกว่า ไดออกซ์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเชื่อมโลหะได้ไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

 

จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟ้า ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริการให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
พัฒนายนต์ชลบุรี บจก.


 

 

 

 

ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารายวัน รายเดือน รายปี

 


 

ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 KV


 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://brandexdirectory.com
นี่คือภาพโฆษณาที่ลงในหนังสือ The Catalogue


 

 บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด
จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เบนซิน-ดีเซล เครื่องตัดหญ้าทุกชนิด จำหน่ายเครื่องยนต์-เกียร์เรือ  จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม, เครื่องตัดหญ้าคุณภาพ, จำหน่ายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ จำหน่ายเครื่องปั่นไฟราคาถูก, จำหน่ายปั๊มน้ำเบนซิน-ดีเซล ขายเครื่องปั่นไฟ จัดจำหน่ายเครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ราคาเครื่องปั่นไฟ ศูนย์รวมเครื่องกำเนิดไฟ ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารายวัน, ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารายเดือน, ให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารายปี, เครื่องยนต์เรือดีเซล

 


สนใจติดต่อ
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด
40 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม. 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 3171 290 2
โทรสาร : +662 316 840 8
อีเมล : +662 316 840 8
patcogenerator.brandexdirectory.com
www.patcogenerator.com

อะไหล่แอร์รถบัส

แปรงถ่าน, อะไหล่แอร์รถบัส, มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน : เจ เจ อิเล็คทริค หจก.

 

 

แปรงถ่าน (CARBON BRUSH)


แปรงถ่าน คือ...
คือตัวสัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ หรือเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าบน commutator หรือ slip ring แปรงถ่านทำหน้าที่รับแรงดันไฟโดยตรง จากแหล่งจ่าย และจ่ายผ่านไปยัง commutator หรือ slip ring เพื่อใช้ในการต่อให้ครบวงจร
ชนิดของเเปรงถ่าน
1. ชนิด metal graphite ทำจากส่วนผสมของทองแดง และ กราไฟต์ แปรงถ่านประเภทนี้สามารถที่จะรับกระแสต่อตารางนิ้วได้มาก เหมาะกับงานประเภท slip machine
2. ชนิด carbon graphite ทำจาก petroleum coke มี graphite ผสมอยู่ด้วย สำหรับแปรงถ่านประเภทนี้จะมีคุณสมบัติที่ลื่น มันจึงเหมาะกับงาน commutator machine
3. ชนิด Natural graphite แปรงถ่านประเภทนี้ มีคุณสมบัติที่อ่อนและลื่น เหมาะกับงาน slipring machine high speed คือเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบสูงๆ
4. ชนิด Resin graphite ทำจากผง graphite มี Resin เป็นตัวประสานให้ผง graphite เกาะกันแน่นยิ่งขึ้น คุณสมบัติของแปรงถ่านชนิดนี้ จะมีค่าความต้านทานทางไฟฟ้าสูงมาก
5. ชนิด Electrographite แปรงถ่านชนิดนี้ ทำมาจาก petroleum coke ซึ่งจะผ่านการเผาด้วยเตาไฟฟ้า มันจะเผาจนสารเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนรูปเป็น graphite มันจึงมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีลด friction ( แรงเสียดทาน ) ได้ดีมาก และมีการ cooling ( การระบายความร้อน ) ที่ดีมาก มันจึงลดการสึกกร่อนของ มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน commutator และ slip ring ได้เป็นอย่างดี

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เจ อิเล็คทริค ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการซ่อมแชม แก้ปัญหา และพัฒนาอะไหล่แอร์และไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งระบบแอร์และไฟฟ้าในรถบัส รถเมล์ รถตู้ รถห้องเย็น ระบบทำความเย็นเพื่อขนส่งและถนอมอาหาร รวมถึง การคิดค้นวิจัยและผลิตอะไหล่ทที่ใช้ทดแทนในงานซ่อมหรือผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าด้วย ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี พร้อมทั้งมีวิศวกรด้านยานยนต์ เครื่องกล และอุตสาหการเพื่อใหค่าปรึกษาแก่ลูกค้าในด้านเทคนิคการแก้ปัญหาและงานออกแบบสั่งทำต่างๆ นอกจากนี้ในงานผลิตชิ้นงานอะไหล่ตามแบบที่ลูกค้าต้องการและดำเนินการซ่อมบำรุงโดยทีมช่างผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์จากการควบคุมคุณภาพและเลือกใช้อะไหลที่ได้มาตรฐานเท่านั้น เช่น ลูกปืน SKF NSK NTN และลวดอาบน้ำยามาตรฐานญื่ปุ่น HITACHI

 

            ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เจ อิเล็คทริค ได้รับดวามไว้วางใจจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทรถร่วมขนาดใหญ่และย่อยต่างๆ

 

          บริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ แอร์รถ บัส เช่น มอเตอร์พัดลมแอร์รถบัส , ไดชาร์จ , มอเตอร์สตาร์ท , โซลินอยด์ ทุกชนิด รับผลิตชิ้นงานอะไหล่ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

             จำหน่าย มอเตอร์แอร์รถบัส (CONDENSER FAN & EVAPORATOR BLOWER FOR BUS AIR CONDITIONING) , ไดชาร์จ (ALTERNATOR) , คลัตช์คอมเพรสเซอร์แอร์ (ELECTROMAGNETIC CLUTCH) , โซลินอยด์ดึงดับ (SOLENOID) , แฟลชเชอร์ไฟเลี้ยว 24V. (ELECTRONIC FLASHER) , ฟิวส์บอกซ์ (FUSE BOX)  แบรนด์ FASCON

 

สนใจติดต่อ
เจ เจ อิเล็คทริค หจก.
132/142 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : +662 580 2564, +662 955 6074,+662 955 6075
โทรสาร : +662 951 6811
อีเมลล์ : jj_elec@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.jj-electric.com
เว็บไซต์ : jjelectric.brandexdirectory.com

อะไหล่แอร์รถบัส

แปรงถ่าน, อะไหล่แอร์รถบัส, มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน : เจ เจ อิเล็คทริค หจก.

 

 

แปรงถ่าน (CARBON BRUSH)


แปรงถ่าน คือ...
คือตัวสัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ หรือเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าบน commutator หรือ slip ring แปรงถ่านทำหน้าที่รับแรงดันไฟโดยตรง จากแหล่งจ่าย และจ่ายผ่านไปยัง commutator หรือ slip ring เพื่อใช้ในการต่อให้ครบวงจร
ชนิดของเเปรงถ่าน
1. ชนิด metal graphite ทำจากส่วนผสมของทองแดง และ กราไฟต์ แปรงถ่านประเภทนี้สามารถที่จะรับกระแสต่อตารางนิ้วได้มาก เหมาะกับงานประเภท slip machine
2. ชนิด carbon graphite ทำจาก petroleum coke มี graphite ผสมอยู่ด้วย สำหรับแปรงถ่านประเภทนี้จะมีคุณสมบัติที่ลื่น มันจึงเหมาะกับงาน commutator machine
3. ชนิด Natural graphite แปรงถ่านประเภทนี้ มีคุณสมบัติที่อ่อนและลื่น เหมาะกับงาน slipring machine high speed คือเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบสูงๆ
4. ชนิด Resin graphite ทำจากผง graphite มี Resin เป็นตัวประสานให้ผง graphite เกาะกันแน่นยิ่งขึ้น คุณสมบัติของแปรงถ่านชนิดนี้ จะมีค่าความต้านทานทางไฟฟ้าสูงมาก
5. ชนิด Electrographite แปรงถ่านชนิดนี้ ทำมาจาก petroleum coke ซึ่งจะผ่านการเผาด้วยเตาไฟฟ้า มันจะเผาจนสารเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนรูปเป็น graphite มันจึงมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีลด friction ( แรงเสียดทาน ) ได้ดีมาก และมีการ cooling ( การระบายความร้อน ) ที่ดีมาก มันจึงลดการสึกกร่อนของ commutator และ slip ring ได้เป็นอย่างดี

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เจ อิเล็คทริค ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการซ่อมแชม แก้ปัญหา และพัฒนาอะไหล่แอร์และไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งระบบแอร์และไฟฟ้าในรถบัส รถเมล์ รถตู้ รถห้องเย็น ระบบทำความเย็นเพื่อขนส่งและถนอมอาหาร รวมถึง การคิดค้นวิจัยและผลิตอะไหล่ทที่ใช้ทดแทนในงานซ่อมหรือผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าด้วย ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี พร้อมทั้งมีวิศวกรด้านยานยนต์ เครื่องกล และอุตสาหการเพื่อใหค่าปรึกษาแก่ลูกค้าในด้านเทคนิคการแก้ปัญหาและงานออกแบบสั่งทำต่างๆ นอกจากนี้ในงานผลิตชิ้นงานอะไหล่ตามแบบที่ลูกค้าต้องการและดำเนินการซ่อมบำรุงโดยทีมช่างผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์จากการควบคุมคุณภาพและเลือกใช้อะไหลที่ได้มาตรฐานเท่านั้น เช่น ลูกปืน SKF NSK NTN และลวดอาบน้ำยามาตรฐานญื่ปุ่น HITACHI

 

            ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เจ อิเล็คทริค ได้รับดวามไว้วางใจจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทรถร่วมขนาดใหญ่และย่อยต่างๆ

 

          บริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ แอร์รถ บัส เช่น มอเตอร์พัดลมแอร์รถบัส , ไดชาร์จ , มอเตอร์สตาร์ท , โซลินอยด์ ทุกชนิด รับผลิตชิ้นงานอะไหล่ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

             จำหน่าย มอเตอร์แอร์รถบัส (CONDENSER FAN & EVAPORATOR BLOWER FOR BUS AIR CONDITIONING) , ไดชาร์จ (ALTERNATOR) , คลัตช์คอมเพรสเซอร์แอร์ (ELECTROMAGNETIC CLUTCH) , โซลินอยด์ดึงดับ (SOLENOID) , แฟลชเชอร์ไฟเลี้ยว 24V. (ELECTRONIC FLASHER) , ฟิวส์บอกซ์ (FUSE BOX)  แบรนด์ FASCON

 

สนใจติดต่อ
เจ เจ อิเล็คทริค หจก.
132/142 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : +662 580 2564, +662 955 6074,+662 955 6075
โทรสาร : +662 951 มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 6811
อีเมลล์ : jj_elec@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.jj-electric.com
เว็บไซต์ : jjelectric.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15